APIE FTI

Finansų teisės institutas (FTI) yra nepriklausoma ne pelno viešoji įstaiga, siekianti prisidėti prie finansų teisės ir kitų teisės šakų vystymo, vykdant mokslinę, švietimo ir praktinę veiklą. Vienas pagrindinių FTI tikslų – skatinti keitimąsi informacija ir patirtimi tarptautiniu lygiu, taip prisidedant prie finansų rinkų plėtros bei atitinkamos reguliavimo ir priežiūros sistemos tobulinimo. Mokslinių tyrimų ir švietimo veikla yra viena pagrindinių mūsų priemonių didinti finansų rinkos reguliavimo efektyvumą bei finansinių paslaugų klientų saugumą.

VEIKLA
Finansų teisės institutas vykdo tokią pagrindinę mokslo, švietimo ir praktinę veiklą:

Tyrimai ir ekspertinis vertinimas

FTI inicijuoja ir atlieka nacionalinius ir tarptautinius finansų teisės bei kitų teisės šakų teorinius ir praktinius tyrimo projektus. FTI taip pat dalyvauja kitų subjektų inicijuotuose ir vykdomuose nacionaliniuose, ES bei tarptautiniuose tyrimų projektuose. Vykdydamas savo veiklą, FTI skatina tarptautiškumą bei tarpdiscipliniškumą. Privačių ir viešųjų subjektų prašymu FTI taip pat atlieka ekspertinį vertinimą savo kompetencijos srityse.

Pritaikymas praktikoje

FTI siekia, kad jo atlikti tyrimai būtų taikomi praktikoje. FTI bendradarbiauja su privačiais ir viešaisiais subjektais, įskaitant advokatų kontoras, verslo įmones bei valdžios institucijas, siekiančias praktiškai įgyvendinti tyrimų rezultatus.

Publikacijos

FTI siekia skleisti informaciją apie savo darbo rezultatus, taip pat kitų tyrėjų ir praktikų darbus, ypatingą dėmesį skiriant su finansų teise susijusiai problematikai. FTI siekia publikuoti knygas ir straipsnius tiek popierine, tiek skaitmenine formomis bei platinti tokius leidinius per savo tinklalapį ir kitus sklaidos kanalus.

Švietėjiška veikla

FTI skatina švietimą, susijusį su finansų teise ir kitomis teisės šakomis. FTI organizuoja ir remia švietimo projektus, skirtus ir plačiajai visuomenei ir profesionalams. FTI organizuoja ir konkrečioms įmonėms, organizacijoms ar institucijoms skirtus seminarus bei renginius.

Konferencijos ir seminarai

FTI organizuoja konferencijas ir seminarus, susijusius su finansų teisės bei kitų teisės šakų problematika, ir ypatingą dėmesį skiria tarptautiniam bendradarbiavimui. Taip pat, FTI skatina aktyvų savo ekspertų dalyvavimą moksliniuose ir praktiniuose renginiuose nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

“FIN-LEG-LIT” projektas

2020-2022 metais VšĮ Finansų teisės institutas, kartu su partnerių organizacijomis iš keturių ES šalių, vykdo ES finansuojamą “FIN-LEG-LIT” projektą, skirtą didinti finansinį bei teisinį ES piliečių raštingumą. Daugiau informacijos apie projektą rasite adresu www.finleglit.eu